Polityka prywatności

Polityka prywatności / Ochrona danych

PODSTAWĄ OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI JEST:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako ‘Rozporządzenie’,

Wytyczne w zakresie wdrożenia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przepisami Rozporządzenia, opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Grupę Roboczą art. 29.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:

„PAŁAC BURSZTYNOWY – KRZYSZTOF GRZĄDZIEL” z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 21, 87-800 Włocławek, NIP 8881398230, REGON 340712390

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest osobą, do której proszę zwracać się z pytaniami lub wątpliwościami nt. przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób:

 • emailem: p.piatek@palacbursztynowy.pl
 • korespondencyjnie: Pałac Bursztynowy – Krzysztof Grządziel
  ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek Z dopiskiem: „Ochrona danych”.

Cel oraz podstawa przetwarzania

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy,
 • wykonania usługi
 • wykonania przypadających nam obowiązków prawnych,
 • ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego.

Podane dane zbierane i przetwarzane są przez nas tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane oraz tych wynikających z przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych

Dane Osobowe są w przez przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, co oznacza że dane Państwa przechowywane będą przez cały czas trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, wykonywania innych zadań przewidzianych obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia Państwa zgody.

Uprawnienia wynikające z Rodo

 • dostęp do swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu,
 • przenoszenie danych,
 • cofnięcie zgody
  (z zastrzeżeniem, że nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie automatyczne

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

LOGO

Dyrektor ds. Inwestycji

Jacek Hoppe

Specjalista ds. Inwestycji

Paulina Piątek